„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Morawica otrzymała środki finansowe na realizację Programu „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

Realizatorem Programu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

„Opieka Wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi,

Na terenie Miasta i Gminy Morawica program będzie realizowany w formie:

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Każda zakwalifikowana osoba otrzyma wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej w wymiarze:

  • 40 godzin miesięcznie dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • 20 godzin miesięcznie dla osoby dorosłej ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W/w usługi będą świadczone bezpłatnie.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM i kserokopię aktualnego orzeczenia   (w przypadku dzieci), natomiast w przypadku osób dorosłych orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia             12 marca 2021r.

Osoby zgłaszające się do udziału w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Ilość miejsc w Programie jest ograniczona – w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż zaplanowana, o zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia dokonany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (041) 301 40 41.

Załączniki:

Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2021

– Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa_-_edycja_2021 (plik word)

Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM

 

Print Friendly, PDF & Email