„NOWA DROGA — wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”.

Informujemy, iż Stowarzyszenie „POSTIS” we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat. Stowarzyszenie POSTIS realizuje w/w wsparcie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „NOWA DROGA — wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”.

 

Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne w kraju przed zakażeniem koronawirusem i zarażaniem innych osób w przestrzeni publicznej, przede wszystkim poprzez zapewnienie im tymczasowego mieszkania. Pomoc bezdomnym będzie udzielana co najmniej do 30 kwietnia 2021r.

 

Szczegóły w załączonej ulotce programu.

 

Print Friendly, PDF & Email