KOMUNIKAT MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MORAWICY!!!

Powiększ obraz

Mając na celu ograniczenie ryzyka epidemiologicznego prosimy o składanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) drogą elektroniczną, tj. za pomocą bankowości elektronicznej, poprzez platformę empatia.gov.pl, ePUAP lub PUE ZUS. W przypadku braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej, wnioski w formie papierowej należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku MGOPS Morawica lub wysyłać pocztą na adres Ośrodka: Morawica, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, od 1 kwietnia 2021r. bezpośrednie wizyty w Dziale Świadczeń Rodzinnych odbywać się będą po uprzednim kontakcie telefonicznym mającym na celu ustalenie terminu wizyty. PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY pod numerem 41 301 40 40.

Formularz wniosku o świadczenie wychowawcze dostępny jest na stronie internetowej MGOPS www.gopsmorawica.pl oraz www.gov.pl

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Print Friendly, PDF & Email