Regulamin rekrutacji do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

W związku z realizacją Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy wprowadził regulamin rekrutacji do Programu. Osoby, które zgłosiły chęć udziału w Programie i złożyły formularz zgłoszeniowy prosimy o zapoznanie się w regulaminem.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem tel. 41 304 40 41.

Do pobrania:

Zarządzenie_03_2021_w_sprawie_Regulamin-asystent_o._niepeł.

Print Friendly, PDF & Email