PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, mimo trwającego okresu pandemii udziela porad.

Usługi Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Morawica. Przypominamy, że  Punkt działa w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy.

W Punkcie Konsultacyjnym można skorzystać z bezpłatnej usługi mediatora oraz poradnictwa prawnego, psychologicznego i z zakresu problematyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Usługi świadczone są bezpłatnie.

DYŻUR PEŁNIĄ:

Psycholog – Dorota Dąbrowska w każdy czwartek  (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 16:30 do 18:30

Konsultacje prawne – Paweł Komorowski w każdy pierwszy wtorek miesiąca  (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 15:30 do 17:00

Terapeuta ds. uzależnień- Bożena Boroń w każdy piątek (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 1700 do 19:00

 Mediator Sądowy Anna Zabrzuch czwarta środa miesiąca (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 1600 do 1800

Print Friendly, PDF & Email