Przedłużono realizacje Programu „Wspieraj Seniora”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż realizacja Programu „Wspieraj Seniora” została przedłużona od 1 kwietnia 2021r., jednak nie dłużej niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Celem programu jest wsparcie osób w wieku 70  lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują  się na pozostanie w domu. Pomoc przeznaczona jest dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Morawica, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb.

Wsparcie polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,  w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej do domu seniora, by ze względów bezpieczeństwa ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 

Program polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu,   a w szczególności: na dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakupu lekarstw, opłacenie rachunków. Koszty zakupów pokrywa senior, który zapłaci za rzeczywisty koszt zakupów, leków i rachunków. Usługa realizacji pomocy jest nieodpłatna.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1. 

 • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.
 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu.
 • Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

KROK 2.

 • Pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy wyznaczy do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko oraz okaże się identyfikatorem przygotowanym przez Ośrodek.
 • W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze po dokonaniu zakupów. W przypadku opłacania rachunków zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
 • Seniorze, bądź czujny! W nie przekazuj pieniędzy osobom nie wskazanym przez pracownika ośrodka pomocy społecznej. Jeśli masz wątpliwości, upewnij się i zadzwoń do MGOPS w Morawicy.

Senior może zgłosić prośbę  o pomoc bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy dzwoniąc pod numer telefonu 41 301 40 41, 41 301 40 40 w godzinach pracy 7.30 – 15.30 w dni pracy od poniedziałku do piątku. Jednak w pierwszej kolejności rekomendowany jest kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

Print Friendly, PDF & Email