Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa wyrobów medycznych i środków ochrony dla 70 osób zakwalifikowanych do Programu PFRON- Moduł IV – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi