Rekrutacja do Programu PFRON ruszyła!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy realizuje Program Moduł IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” , finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.

Okres realizacji: 1 lipca 2021r. – 31 grudnia 2021r.

Wsparciem zostanie objętych 70 osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Morawica, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym  i znacznym, w tym kobiety powyżej 60 r.ż., i  mężczyźni powyżej 65 r.ż., które są szczególnie narażone na COVID-19 i jego skutki. W ramach Programu zostaną przygotowane 3 paczki żywnościowe oraz wyroby medyczne  i środki ochrony, m.in. maseczki jednorazowego użytku, płyn dezynfekcyjny, termometr, ciśnieniomierz i pulsoksymetr.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje konieczność spełnienia powyższych kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja potrwa od dnia 2 sierpnia 2021r. do dnia 12 sierpnia 2021r.

 

Regulamin rekrutacji do Programu dostępny pod artykułem oraz w siedzibie MGOPS w Morawicy, ul. Kielecka 9. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do Programu. Aby wziąć udział w Programie należy złożyć w siedzibie MGOPS dokumenty rekrutacyjne, tj. kartę zgłoszenia, podpisaną klauzule RODO oraz dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważnego do wyżej wymienionych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy pod numerem tel. 41 301 40 41 lub  41 301 40 42.

Regulamin rekrutacji do Programu PFRON

Karta zgłoszenia do Programu PFRON

Klauzula informacyjna RODO

 

 

Print Friendly, PDF & Email