Informacja – Program PFRON

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą rekrutacji do Programu „Moduł IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” , finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.

Jednocześnie informujemy, że zostało przyjętych 70 wniosków. Kolejne wnioski nie będą przyjmowane.

 

Informacja dotycząca rekrutacji do Programu PFRON

Print Friendly, PDF & Email