Rekrutacja do projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco – rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gmina Morawica”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco – rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gmina Morawica”

TYP WSPARCIA 1 B – DŁUGOTERMINOWA OPIEKA PIELĘGANIARSKA

Kryteria obowiązkowe:

  • przynależność do grupy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (tak/nie – wg oświadczenia),
  • osoby zamieszkałe na terenie MiG Morawica (tak/nie – na podst. oświadczenia).

Kryteria dodatkowe:

  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacz. lub umiar. i/lub ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi i lub zaburzeniami zachowania i/lub chorobą na Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi (10pkt)
  • osoby chore „leżące”(8pkt.),
  • osoby samotne (5 pkt.)

TYP WSPARCIA 1D – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

       Kryteria obowiązkowe:

  • osoby będące opiekunami faktycznymi/członkowie rodzin osób wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zakwalifikowanych do projektu (tak/nie – wg oświadczenia),
  • osoby zamieszkałe na terenie MiG Morawica (tak/nie – wg oświadczenia)

Kryteria dodatkowe:

  • osoby należące do grupy osób samotnych – 10 pkt.

Rekrutacja potrwa do 29 września 2021r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy pod numerem tel. 41  301 40 41

REGULAMIN uczestnictwa projekcie Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica”

zalacznik_nr_1_formularz_zgłoszeniowy_osoba_wymagająca wsparcia

zalacznik_nr_2_formularz_zgłoszeniowy_opiekuna_osoby_wymagającej wsparcia

zalacznik_nr_3_oswiadcz._o_zamieszkaniu

zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_niepelnosprawnosic

zalacznik_nr_5_zgoda_na_udzial

zalacznik_nr_6_-_informacja_o_stanie_zdrowia

zalacznik_nr_7_deklaracja uczestnictwa

zalacznik_nr_8_oswidczenie_uczestnika _projektu

zalacznik_nr_9_oswiadczenie_o_wykorzystaniu_wizerunku

Print Friendly, PDF & Email