Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

„Opieka Wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (pkt. 7 i 8 w orzeczeniu),
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi, która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną;

Program może być realizowany w dwóch formach:

  • w ramach pobytu dziennego
  • w ramach pobytu całodobowego.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadającego na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż::

  • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
  • 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

W/w usługi będą świadczone bezpłatnie. Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 19 października 2021r.

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.”

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (041) 301 40 41.

Załączniki:

Program Opieka-wytchnieniowa – edycja 2022

Klauzula informacyjna RODO – edycja 2022

Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej – edycja 2022

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skala FIM -edycja 2022

Print Friendly, PDF & Email