SPROSTOWANIE

do zapytania ofertowego z dnia 8 października 2021 roku dotyczącego świadczenia usług długoterminowej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych na terenie Miasta i Gminy Morawica, w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

SPROSTOWANIE

Print Friendly, PDF & Email