Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy ogłasza nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 w/w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 9, w terminie od dnia 7 marca 2022r. do dnia 18 marca 2022r.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem tel. 41 301 40 41, wew. 507, 606, 607, 608, 609, 610, 612.

Więcej informacji na stronie:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Załączniki:
Program Opieka-wytchnieniowa – edycja 2022
Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022
Karta rozliczenia usług Opieki wytchnieniowej – edycja 2022
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skala FIM -edycja 2022
Klauzula informacyjna RODO Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Print Friendly, PDF & Email