Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2007 – 2015 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony:

UWAGA! Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę).
Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy.

W 2022 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu – Zdroju, dwa turnusy w terminach:

  • 26.06-16.07.2022 r.
  • 17.07-06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:

  • 11.07-31.07.2022 r.,
  • 01.08-21.08.2022 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane
zostaną w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie:

  • 30.06-20.07.2022 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu – Zdroju, dwa turnusy w terminach:

  • 14.07-03.08.2022 r.,
  • 04.08-24.08.2022 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

  • 11.08-31.08.2022 r.

KRUS Oddział Regionalny w Kielcach

25-389 Kielce
ul. Wojska Polskiego 65 B
tel. (41) 348 19 00, 348 19 10,
fax (41) 348 19 20
kielce(at)krus.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email