Punkt Pomocy Humanitarnej dla osób z Ukrainy – Kielce ul. Turystyczna 1 i ul. Wiśniowa 6

Od 4 maja Punkt Pomocy Humanitarnej dla osób z Ukrainy przy ul. Paderewskiego 49/51 nie będzie wydawał artykułów żywnościowych.

Niezbędną żywność będzie można uzyskać w dwóch miejscach:

• przy ul. Turystycznej 1 w Punkcie Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy, który prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00 i w soboty w godz. 10:00 – 14:00.

• przy ul. Wiśniowej 6 w Punkcie Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy, który prowadzi Caritas Diecezji Kieleckiej. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00 i w soboty w godz. 10:00 – 14:00.

Oba punkty będą ściśle ze sobą współpracowały i wymieniały się informacjami.

Zgodnie z regulaminem Punktów przy ulicach Wiśniowej i Turystycznej do pomocy humanitarnej uprawnione są osoby narodowości ukraińskiej, które przekroczyły granicę Polski po 24.02.2022, pozostające w trudnej sytuacji materialnej (tj. bez pracy i źródeł utrzymania).

Każda rodzina może skorzystać z pomocy humanitarnej dwa razy w tygodniu w dowolnym punkcie. Punkty wymieniają ze sobą informacje. Warunkiem otrzymania pomocy jest każdorazowe okazanie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzenie przekroczenia granicy.

Poza kolejnością pomoc mogą otrzymać:

– osoby z widoczną niepełnosprawnością;

– kobiety w zaawansowanej ciąży;

– osoby zgłaszające się po raz pierwszy.

Od 4 maja 2022r. Punkt Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy przy ul. Padewskiego 49/51 będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 14:00 i będzie w nim można otrzymać pomoc humanitarną w formie:

– odzieży i obuwia,

– artykułów chemicznych i kosmetycznych,

– artykułów gospodarstwa domowego,

– artykułów dla niemowląt i dzieci (z wyłączeniem żywności).

Print Friendly, PDF & Email