Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium, od dnia 30 kwietnia 2022r. obowiązuje nowy wzór wniosku. Do wniosku należy załączyć podpisaną klauzule RODO.

Wniosek o zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy + RODO – od 30.04.2022

Załącznik do wniosku o zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – od 30.04.2022

Klauzula RODO

Print Friendly, PDF & Email