Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Jednym z celów „Korpusu Wsparcia Seniorów” jest zaangażowanie wolontariuszy,  w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w świadczenie codziennej pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Usługa wsparcia (wolontariat) może obejmować m.in. wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi, w tym spacery, sporządzanie posiłków, zakupów, umawianie na wizyty lekarskie i asystowanie podczas wizyt, czy pomoc w utrzymaniu porządku w domu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy realizujący Program  ,,Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I, zachęca osoby zainteresowane świadczeniem wolontariatu na rzecz osób starszych do zgłaszania chęci udziału w w/w Programie.

Wolontariusz  będzie wykonywał swoje zadania na podstawie  porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy. Zgłoszeń można dokonywać w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Kieleckiej 9, 26 – 026 Morawica oraz pod nr tel. ( 41) 301- 40 – 41 lub (41) 301- 40 -42 lub mailowo na adres: sekretariat@gopsmorawica.pl. W zgłoszeniu mailowym prosimy o wpisanie numeru telefonu.

Główny cel programu

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Dla kogo?

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Okres realizacji i budżet programu

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Działania programu

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I – zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.:  

⦁    Wsparcie społeczne,

⦁    Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
⦁    Wsparcie psychologiczne,
⦁    Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji: 

⦁    przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
⦁    detektor upadku,
⦁    czujnik zdjęcia opaski,
⦁    lokalizator GPS,
⦁    funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
⦁    funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Infolinia dla seniorów

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które ze względu  na stan zdrowia wymagają  wsparcia.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej w Morawicy pod nr telefonu ( 41) 301 40 41 lub (41) 301 40 42.

Print Friendly, PDF & Email