Rekrutacja do „Korpus Wsparcia Seniorów”– na rok 2022 Moduł -II, tzw. „ opieka na odległość”

Informujemy o prowadzonej rekrutacji do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy otrzymał dotację na realizację Programu „Korpus    Wsparcia Seniorów” na rok  2022 – Moduł I i II, dzięki czemu możliwe będzie objęcie 15 seniorów, w wieku 65 lat i więcej,  zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Morawica tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką.

  • Teleopieka to rodzaj usług opiekuńczych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Seniorzy zostaną wyposażeni w opaski monitorujące pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.
  • Dzięki opasce senior będzie mógł połączyć się z Centrum Teleopieki za pomocą przycisku SOS. Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, dokona rozeznania sytuacji i podejmie właściwą interwencję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż).
  • Opaski posiadają funkcję monitorowania podstawowych funkcji życiowych, dlatego w sytuacji nagłej zmiany standardowych parametrów Centrum Teleopieki skontaktuje się z seniorem celem ustalenia, czy jego stan zdrowia wymaga interwencji.
  • Przydatną funkcją jest detektor upadku – jeśli użytkownik upadnie, np. wskutek utraty przytomności – opaska wyśle sygnał SOS automatycznie – bez konieczności wywołania sygnału przez użytkownika, a Centrum Teleopieki natychmiast podejmie działania.
  • Wsparcie adresowane jest do osób, w wieku 65 lat i więcej, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest w terminie: 16 maj – 27 maj 2022r. przez pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy. Zgłoszenia do w/w Programu należy dokonać poprzez uzupełnienie  i złożenie Kartę zgłoszenia, którą można pobrać  w siedzibie MGOPS w Morawicy lub na stronie internetowej www.gopsmorawica.pl w zakładce Aktualności.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel.  41/301 40 41 lub 41/301 40 42.

 

Formularz zgłoszeniowy do teleopieki- word

Formularz zgłoszeniowy do teleopieki – pdf.

 

PROGRAM  „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Dofinansowanie Moduł I – 29 913,00 zł

Dofinansowanie Moduł II – 13 470,00 zł

 

Całkowita wartość zadania 43 383,00 zł

 

Print Friendly, PDF & Email