Projekt pn. „Młodzi, Aktywni z POWERem”

Uprzejmie informujemy, że firma – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Młodzi, Aktywni z POWERem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projektem objęci są także Obywatele Ukrainy w wieku 18-29 lat, zamieszkujący na terenie woj. świętokrzyskiego, którzy w wyniku konfliktu zbrojnego opuścili swój kraj.

W ramach projektu obywatel Ukrainy może skorzystać z płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych.

Zapewniamy:

– stypendium stażowe (1 649,34 zł netto miesięcznie)
– zwrot kosztów dojazdu na staż,
– pokrycie kosztów badań lekarskich przed stażem,
– ubezpieczenie NNW,
– bezpłatne doradztwo zawodowe.

Liczba miejsc ograniczona!

Po zakończonym stażu pracodawca ma obowiązek zatrudnić stażystę na min. 1 miesiąc na umowę o pracę. Bardzo Państwa prosimy o poinformowanie osób z Ukrainy o tej możliwości, ponieważ posiadamy jeszcze wolne miejsca.

Informacja dla obywateli Ukrainy (w języku ukraińskim):

Оплачуване стажування для громадян України
Якщо ти покинув свою країну через збройний конфлікт і тобі 18-29 років, ти можеш прийняти участь в нашій програмі 3-місячного платного стажування. З нашого боку ми, організатори програми, забезпечуємо:

– стипендію у сумі 1649,34 зл щомісяця
– повернення коштів доїзду до місця стажування
– покриття коштів проходження медкомісії
– страхування від нещасних випадків
– безкоштовне професійне дорадництво.

Поспішай, бо кількість місць обмежена.
Проект під назвою ” Mlodzi, aktywni…” реалізує Асоціації сприяння підприємництву з м. Коньське, з залученням грантових коштів Євросоюзу з програми Європейського Суспільного Фонду на перспективу 2014 – 2020 р.р.

 

Dane kontaktowe:

Urszula Marciniak
u_marciniak@kswp.org.pl
tel: 41 345 39 08 lub 539 865 562

Daria Milewicz
d_milewicz@kswp.org.pl
tel: 41 260 46 60

Anna Nawrot
a_nawrot@kswp.org.pl
tel: 41 275 35 45

Urszula Marciniak
Doradca klienta biznesowego
Biuro Regionalne KSWP w KielcachKrajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, 25-516 Kielce, III p.
Tel: 41 345 39 08, kom. 539 865 562
www.kswp.org.pl, e-mail: u_marciniak@kswp.org.pl
Print Friendly, PDF & Email