„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
   – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w dwóch formach:

 • w ramach pobytu dziennego
 • w ramach pobytu całodobowego.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadającego na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 • 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

W/w usługi będą świadczone bezpłatnie. Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie prosimy zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 8 listopada 2022r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Programu. 

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.”

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu (041) 301 40 41.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023

Załączniki:

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email