Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

Powiększ obraz

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju jest realizatorem projektu „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy również byłych Uczestników Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO

 

Wsparcie w ramach projektu:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (4 godz. zegarowe/os.)
 • Poradnictwo zawodowe (4 godz. zegarowe na osobę)
 • Szkolenie zawodowe (szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi pozyskane kwalifikacje)
 • 4-miesięczne staże
 • pośrednictwo pracy

 

Szkolenia w ramach projektu:

 1. „Kucharz z elementami HACCP” (160 h.)
 2. „Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie” (160h.)
 3. „Sprzedawca – kasjer” (160h.)

 

W ramach projektu gwarantujemy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • są osobami powyżej 29 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 lat),
 • zamieszkują województwo świętokrzyskie,
 • są osobami długotrwale bezrobotnymi.

 

REKRUTACJA JUŻ TRWA! ZAPRASZAMY.
BIURO PROJEKTU CZYNNE JEST W: PONIEDZIAŁKI, WTORKI I ŚRODY W GODZINACH 10.00 – 15.00

 

Więcej informacji na stronie www.sceir.pl lub w Biurze Projektu: tel. 41 364 22 19

 

Print Friendly, PDF & Email