Góry Stołowe miejscem realizacji projektu „STOP BIERNOŚCI” z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy Morawica.

Powiększ obraz

W ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 pod nazwą „Stop bierności” , Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zorganizował dla wybranych mieszkańców Miasta i Gminy Morawica wyjazdowe warsztaty terapeutyczne w miejscowości Łężyce. Działanie skierowane zostało do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz do członków ich rodzin, jak również przyjaciół  i opiekunów wspierających na co dzień ich funkcjonowanie w środowisku społecznym.

                Beneficjenci Programu w trakcie sześciodniowego wyjazdu w rejony położone w malowniczych Górach Stołowych mogli skorzystać z szerokiej gamy proponowanych  w harmonogramie zajęć. Zorganizowano Warsztaty integracyjno-motywujące skierowane do przybyłych członków rodzin i opiekunów osób borykających się z problemami natury psychicznej. Prowadzone były one przez wykwalifikowanego psychologa, który uczył swoich słuchaczy jak motywować osoby potrzebujące wsparcia do samodzielności oraz wyrażania ich własnych uczuć, potrzeb i oczekiwań w stosunku do swoich bliskich. Uczestnicy wprost chłonęli wiedzę na temat przedstawianych technik radzenia sobie z negatywnymi emocjami, jak również mieli możliwość  do wzajemnej interakcji i wymiany własnych doświadczeń. Przeprowadzono Warsztaty psychologiczne z elementami ruchu terapeutycznego oraz Trening umiejętności społecznych z elementami „Gier terenowych” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję doświadczać i nabywać nowych umiejętności, uczyć się pokonywać trudne sytuacje oraz otwarcie rozmawiać o swoich obawach i problemach. Beneficjenci Programu nie tylko mieli możliwość zdobycia wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim możliwość wykorzystania jej  w praktyce i nieustannego ćwiczenia nabytych umiejętności. Profesjonaliści będący mentorami podczas tego wyjazdu oferowali również indywidualne poradnictwo dla każdego uczestnika Programu. Warto podkreślić, że to tylko część zrealizowanych działań, zaplanowanych dla licznej, bo 42 osobowej grupy Beneficjentów zadania publicznego pod nazwą „Stop bierności”.

                Organizatorzy tego wspaniałego przedsięwzięcia jako cel podróży wyznaczyli Góry Stołowe, które jak wiadomo są jednym z najwspanialszych regionów Polski. Obfituje on w liczne Parki i Muzea oraz proponuje niezapomniane wrażenia podczas zwiedzania i obserwowania zapierających dech w piersiach krajobrazów, jak również zapewnia możliwość bezpośredniego, bliskiego kontaktu   z naturą. Nic więc dziwnego, iż niebywałą atrakcją dla wszystkich Uczestników okazały się zajęcia popołudniowe zorganizowane w ramach Treningu aktywności ruchowej. Podróżnicy odwiedzili Muzeum Papiernictwa i Park Zdrojowy w miejscowości Duszniki – Zdrój, Kaplice Czaszek, Muzeum Zabawek oraz Park w Kudowie – Zdroju.

Beneficjenci Programu wraz z najbliższymi członkami rodzin oraz przyjaciółmi wędrowali pięknymi szlakami turystycznymi jakimi mogą się poszczycić Góry Stołowe.

Pomimo nie zawsze sprzyjającej pogody, wbrew barierom ruchowym oraz dolegliwościom zdrowotnym, wszyscy uczestnicy Projektu każdego dnia pokonywali własne bariery i lęki, motywowali się wzajemnie do dalszego działania.  Dzięki wzajemnemu wsparciu i pomocy wiele osób przełamało swoje słabości i pokonało trudności, z którymi przyszło im się zmierzyć. Podczas całego wyjazdu w grupie panowała wspaniała, rodzinna atmosfera dająca poczucie bezpieczeństwa, jedności  i akceptacji.

Pracownicy biorący udział w realizacji projektu serdecznie dziękują wszystkim beneficjentom za współpracę w miłej atmosferze i życzą powodzenia w codziennych zmaganiach.

 

Print Friendly, PDF & Email