Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2019 jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wystawionego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Skierowania będą wydawane od 1 października 2019 roku i są ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2019.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych. Zestaw artykułów na osobę na Podprogram 2019 wynosi 50,4 kg i zawiera:  groszek z marchewką [3,20 kg], fasola biała [3,20 kg], koncentrat pomidorowy [1,12 kg], buraczki wiórki [1,05 kg], powidła śliwkowe [1,80 kg], sok jabłkowy klarowny [4 1], makaron jajeczny [4,50kg], makaron kukurydziany bezglutenowy [1,00 kg], ryż biały [3,00 kg], kasza gryczana [1,50 kg], herbatniki maślane [0,80 kg], mleko UHT [7 1], ser podpuszczkowy dojrzewający [2,00 kg], szynka drobiowa [2,70 kg], szynka wieprzowa mielona [1,80 kg], pasztet wieprzowy [0,48 kg], filet z makreli w oleju [1,53 kg], cukier biały [4 kg], olej rzepakowy [4 1], gołąbki w sosie pomidorowym [1,70 kg].

Podprogram 2019 obejmie 300 osób z terenu Miasta i Gminy Morawica, spełniających kryteria Programu, oraz 100 osób z Brzezin, Nidy i Podwola, które Programem obejmie Parafia w Brzezinach.

Osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

 

Szczegółowe informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2019 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019 .

 

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, pok. 4, 5, 6 lub pod numerem telefonu: 41 301 40 41.

Print Friendly, PDF & Email