Warsztaty promujące pozasądowe formy rozwiązywania sporów

Powiększ obraz

W związku z trwającym Tygodniem Mediacji oraz celebrowaniem Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego na dzień 17 października 2019r w dniu 15 października 2019r zostały zorganizowane w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy warsztaty  promujące pozasądowe formy rozwiązywania sporów. Dedykowane były one pracownikom Policji, Straży Miejskiej, Pedagogom Szkolnym oraz innym funkcjonariuszom i pracownikom zaufania publicznego. W warsztatach tych uczestniczyli przedstawiciele szkół z terenu Gminy Morawica, przedstawiciele Straży Miejskiej, kadra kierownicza Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy jak również pracownicy socjalni i asystenci rodzin.

Spotkanie przybliżające istotę mediacji przeprowadziły wysoko wykwalifikowane, doświadczone mediatorki w osobach Pani Barbary Migały – mediatora, pedagoga terapeuty  oraz Pani Anny Zabrzuch – mediatora wpisanego na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Kielcach. W trakcie interesująco przeprowadzonych warsztatów słuchacze mogli poznać czym jest mediacja oraz dowiedzieć się w jaki sposób ta forma rozwiązywania sporów ułatwia osiągnięcie porozumienia pomiędzy skłóconymi stronami bez kierowania sprawy do sądu. Uczestnicy mogli w praktyce sprawdzić w jaki sposób przebiega mediacja oraz dowiedzieć się, czy mają osobiste predyspozycje do pełnienia roli mediatora. Ponadto poruszona została kwestia powszechnie występującej alienacji rodzicielskiej oraz możliwości zapobiegania zjawisku poprzez wykorzystanie mediacji.

 

Print Friendly, PDF & Email