Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

W 2019 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej,  tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub  w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w terenu Miasta   i Gminy Morawica.

W przypadku naszej gminy umowa została podpisana pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy a Caritas Diecezji Kieleckiej. W sprawie realizacji Programu podpisano także porozumienie określające warunki współpracy pomiędzy Parafią w Brzezinach i MGOPS w Morawicy. W ramach Programu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy wydał 159 skierowań i objął wsparciem żywnościowym 350 osób, natomiast do Parafii w Brzezinach wydano 45 skierowań i objęto pomocą 100 osób.

W ramach Podprogramu 2019 w siedzibie tutejszego Ośrodka odbyły się prowadzone przez trenerów Caritas Diecezji Kieleckiej warsztaty z zakresu: edukacji ekonomicznej oraz dietetyki, w których łącznie uczestniczyło ok. 30 osób, natomiast w świetlicy Brzezinach odbyły się warsztaty o niemarnowaniu żywności.

Każda z osób zakwalifikowanych do Programu otrzymała paczki żywnościowe, a w nich następujących  19 produktów: groszek z marchewką [3,20 kg], fasola biała [3,20 kg], koncentrat pomidorowy [1,12 kg], buraczki wiórki [1,05 kg], powidła śliwkowe [1,80 kg], sok jabłkowy klarowny [4 1], makaron jajeczny [4,50kg], makaron kukurydziany bezglutenowy [1,00 kg], ryż biały [3,00 kg], kasza gryczana [1,50 kg], herbatniki maślane [0,80 kg], mleko UHT [7 1], ser podpuszczkowy dojrzewający [2,00 kg], szynka drobiowa [2,70 kg], pasztet wieprzowy [0,48 kg], filet z makreli w oleju [1,53 kg], cukier biały [4 kg], olej rzepakowy [4 1], gołąbki w sosie pomidorowym [1,70 kg].

Rodziny i osoby, które otrzymały skierowania były na bieżąco informowane przez pracowników socjalnych z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy  o kolejnych terminach wydawania żywności.

Dystrybucję żywności prowadzili: pracownicy socjalni i asystenci rodziny z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, żołnierze z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie, którzy w okresie października 2019 roku do czerwca 2020 roku wydali ponad  17 ton. W Parafii w Brzezinach dystrybucję żywności prowadził Parafialny Zespół Caritas, który na czele z Panią Anetą Łyżwą czuwającą nad realizacją działań Zespołu wydał ponad 12 ton żywności.

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa w okresie od marca 2020 do końca maja 2020 paczki żywnościowe zostały dostarczone osobom i rodzinom zakwalifikowanych do Programu bezpośrednio do miejsca zamieszkania.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Programu, tj. pracownikom socjalnym i asystentom rodziny MGOPS w Morawicy prowadzącym dystrybucję żywności, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy pomagającym w przyjęciu dostaw do magazynu. Pragnę szczególnie podziękować 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, która umożliwiła Nam bezpłatny transport żywności do magazynu oraz dystrybucję paczek żywnościowych do miejsc zamieszkania osób i rodzin zakwalifikowanych do Podprogramu 2019.

Dzięki Waszej pomocy po raz kolejny mogliśmy wesprzeć osoby potrzebujące z terenu Miasta i Gminy Morawica.

 

Print Friendly, PDF & Email