Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wnioski o świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przybywającym na teren Miasta i Gminy Morawica należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, do pracownika socjalnego przypisanego do danej miejscowości. Pracownik socjalny jest zobowiązany do wizyty w miejscu zamieszkania wskazanym we wniosku. Wizyta ma na celu określenie czy warunki mieszkaniowe są godne, czy obywatele Ukrainy mają zapewnione podstawowe potrzeby, np. wyżywienie.

Do wniosku należy dołączyć kartę osób przyjętych do zakwaterowania w ilości odpowiadającej liczbie osób  przyjętych, a także przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość osób przyjętych do zakwaterowania, tj. potwierdzenie nadania PESEL, paszport lub inny dokument tożsamości.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy EPUAP. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną wniosek powinien być zeskanowany, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Prosimy o przesyłanie wniosku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, skrytka: /gopsmorawica/SkrytkaESP

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – pdf

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – pdf

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – doc.

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- doc.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 41 301 40 41 lub osobisty w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Morawicy.

Print Friendly, PDF & Email