Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

W 2021 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie

na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub  w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Celem Programu było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w terenu Miasta   i Gminy Morawica.

W przypadku naszej gminy umowa została podpisana pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy a Caritas Diecezji Kieleckiej. W sprawie realizacji Programu podpisano także porozumienie określające warunki współpracy pomiędzy Parafią w Brzezinach i MGOPS w Morawicy.

W ramach Programu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy wydał 146 skierowań i objął wsparciem żywnościowym 340 osób, natomiast do Parafii w Brzezinach wydano 40 skierowań i objęto pomocą 80 osób.

W ramach Podprogramu 2021 w siedzibie tutejszego Ośrodka oraz w świetlicy w Brzezinach odbyły się prowadzone przez trenerów Caritas Diecezji Kieleckiej warsztaty z zakresu: edukacji ekonomicznej oraz dietetyki.

Każda z osób zakwalifikowanych do Programu otrzymała paczki żywnościowe, a w nich następujących 10 produktów: groszek z marchewką (3,2 kg), koncentrat pomidorowy (1,12 kg), powidła śliwkowe (1,5 kg), makaron jajeczny świderki (4,5 kg), mleko UHT (5 l), szynka drobiowa (1,8 kg), szynka wieprzowa mielona (1,2 kg), filet z makreli w oleju (0,85 kg), cukier biały (1 kg), olej rzepakowy (1 l),

Rodziny i osoby, które otrzymały skierowania były na bieżąco informowane przez pracowników socjalnych z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy o kolejnych terminach wydawania żywności.

Dystrybucję żywności prowadzili: pracownicy socjalni z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Morawicy, którzy w okresie od listopada 2021 roku do końca października 2022 roku wydali ponad  7 ton żywności. W Parafii w Brzezinach dystrybucję żywności prowadził Parafialny Zespół Caritas, który na czele z Panią Anetą Łyżwą czuwającą nad realizacją działań Zespołu wydał ponad 5 ton żywności.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Programu, tj. pracownikom socjalnym prowadzącym dystrybucję żywności, Radnemu Miasta i Gminy Morawica – Pawłowi Pajączkowskiemu oraz  mieszkańcowi Drochowa Górnego – Dawidowi Pajączkowskiemu za pomoc w przyjęciu i rozładunku dostaw żywności do magazynu. Dzięki Waszej pomocy po raz kolejny mogliśmy wesprzeć osoby potrzebujące z terenu Miasta i Gminy Morawica.

 

Print Friendly, PDF & Email