Aktualności

Mile widziani mieszkańcy gminy MORAWICA lub osoby, które by chciały działać na tym terenie i ukończyły 16 lat.

 

Więcej informacji na stronie https://www.szlachetnapaczka.pl

Zgłoszenia należy dokonać na rejon – powiat kielecki południe za pośrednictwem formularza:

https://bit.ly/BądźWolontariuszem

Gorąco zachęcamy do wsparcia, aby SZLACHETNA PACZKA dotarła tam gdzie jest potrzebna.

Więcej „Szlachetna Paczka poszukuje WOLONTARIUSZY!!”

Do naszego magazynu przyjęliśmy ostatnią już w tej edycji Programu dostawę żywności, która trafi do 340 osób zakwalifikowanych do Programu, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica.
Wśród produktów znalazły się m.in. cukier, makaron, olej, powidła, mleko. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pawła Pajączkowskiego – radnego Miasta i Gminy Morawica oraz Dawida Pajączkowskiego – mieszkańca Drochowa Górnego, którzy dostarczyli i rozładowali żywność.

W przypadku wniosków składanych poprzez platformę ePUAP – konieczne jest opatrzenie wniosku (stanowiącego załącznik do pisma ogólnego) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podpisywarka dokumentów ePUAP znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Po podpisaniu wniosku (załącznika), należy dołączyć go do pisma ogólnego i podpisać ponownie całą korespondencję (wniosek +pismo), a następnie wysłać na adres skrytki: /gopsmorawica/SkrytkaESP

Prosimy o przesyłanie wniosków z podpisanymi załącznikami!

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1)  3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dokumenty można składać także elektronicznie przez platformę ePUAP – konieczne jest opatrzenie  wniosku (samego załącznika do korespondencji) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, dołaczobnego po podpisaniu do pisma i ponowne uwierzytelnienie w/w podpisami całej korespondencji. 

Podpisywarka ePUAP znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Wnioski należy wysyłać na skrytkę: /gopsmorawica/SkrytkaESP

Wnioski można także pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy – od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

 

Poniżej wzór wniosku o dodatek na gospodarstwa domowe + klauzula RODO:

 

Wniosek o dodatek na gospodarstwa domowe + klauzula RODO-docx.

Wniosek o dodatek na gospodarstwa domowe + klauzula RODO-pdf.

 

 

Do góry

Skip to content